Selecteer een pagina

4.4 Omgaan met ouders

Leidinggevende IKC

De inhoud van het programma is gericht op het ontwikkelen van een visie en het ontwerpen en vormgeven van verschillende variaties van een Integraal Kindcentrum. Rode draad is het ontwerpen van een ondernemingsplan waarbij de context van het kindcentrum centraal staat. Persoonlijk (onderwijs)kundig leiderschap geeft vorm aan dit ontwikkelingsplan vanuit: visie op pedagogische ontwikkelingen; doorgaande leerlijnen; passende organisatievormen; samenstelling van een multidisciplinair team en de benodigde kennis en inzichten in wet- en regelgeving binnen de verschillende betrokken branches.

Bekijk dit aanbod

Module Organisatie Inrichten

In de module analyseert u vanuit verschillende invalshoeken uw eigen onderwijsorganisatie. De focus ligt daarbij op het analyseren van de inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, de bedrijfsvoering en een analyse van de ouderbetrokkenheid als randvoorwaarden voor het leren. Op basis van deze analyse wordt een concreet (her)inrichtingsplan gemaakt voor de eigen schoolorganisatie.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up