4.4 Omgaan met ouders

Leidinggevende IKC

Opleiding Leidinggevende Integraal Kind Centrum Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch...

Bekijk dit aanbod

Organisatie Inrichten

In deze module maakt u een analyse van uw eigen organisatie. Hierbij zijn van belang de organisatietypering (structuur, cultuur), beleid (visie, missie, innovatie, kwaliteitszorg /etc), personeel, resultaten, omgeving (politiek en bestuurlijk krachtenveld, netwerktheorieën), arbeidsomstandigheden, infrastructuur, resources (financiën, etc) en de maatschappelijke context. Op basis van deze...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up