Selecteer een pagina

5. Omgaan met verschillen

Psychologie in Organisaties

Wilt u als leidinggevenden inzicht in gedrag en organisatiepsychologie om mensen beter te kunnen verbinden en motiveren? In de leergang psychologie in organisaties krijgt u handvatten aangereikt om de schijnbaar ondoorgrondelijke processen geassocieerd met gedrag te onderzoeken en de karakteristieke patronen te herkennen en onderscheiden. U bestudeert hoe gedrag ontstaat en hoe het begrepen en veranderd kan worden. De kennisexperts en praktijkprofessionals zetten u aan tot visievorming en de vertaling naar uw eigen praktijk.

Bekijk dit aanbod

Nieuw Leiderschap in Organisaties

De leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties is geschikt voor leiders die een toekomstbestendige leiderschapsvisie willen ontwikkelen. In 7 inspirerende modules met onderwijs van hoogleraren en praktijkprofessionals met kennis op het gebied van leiderschap vormt u een eigen visie op hoe u uw invloed en impact als leider kunt vergroten binnen uw organisatie. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: Leiderschap, zelfinzicht, identiteit, drijfveren, inspireren, verbinden, besluiten met effect en de kracht van verhalen.

Bekijk dit aanbod

Kansen(on)gelijkheid

Aan de basis van dit thema ligt het vormgeven van een visie op omgaan met verschillen, om vervolgens die visie te vertalen naar de praktijk. Vanuit de theorie en onderzoek over hoe leerlingen leren, wordt er een analyse gemaakt van de eigen leerlingpopulatie in de school. Data speelt hierin een belangrijk rol. Er wordt daarna kritisch gekeken naar oplossingen zoals differentiëren en gepersonaliseerd leren om tot nieuwe organisatievormen te komen voor de eigen school.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up