Selecteer een pagina

5. Omgaan met verschillen

Aan de slag met cultuur

Het begrip ‘cultuur’ is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij het aangaan van een cultuuraanpak. De vooronderstellingen over cultuurtrajecten zijn bepaald niet positief: ze zijn vaak ‘stroperig’, kosten veel tijd en omdat ze vaak door externe consultants worden begeleid, ook veel geld. Maar een schoolcultuur die niet aangepast is aan de eisen van de externe omgeving, is zo mogelijk nog duurder. In deze leergang ‘Cultuurpracticum’ leert u uw eigen cultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden.

Bekijk dit aanbod

Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs (i.s.m. Dair Academy)

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving en om bij uw leiderschap uit te gaan van verandering en diversiteit. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van verschillen. Uitgaan van verschillen brengt verdieping aan in uw persoonlijk leiderschap.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up