3.1 Onderzoeksmatig werken

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw

De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In deze leergang nemen wij u mee in de...

Bekijk dit aanbod

Lead Like a Champion

Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter zeker zo belangrijk. Excellente, succesvolle schoolleiders geven prioriteit aan de ontwikkeling van de leerkracht; zij besteden...

Bekijk dit aanbod

Management Development traject leidinggevenden VVE

Voor- en vroegschoolse programma’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de cognitieve, talige, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Doorslaggevend daarbij is de kwaliteit van de uitvoering: pedagogisch medewerkers en leerkrachten doen ertoe! In de ontwikkeling van deze kwaliteit is een onmisbare rol weggelegd voor leidinggevenden. Zij zijn sleutelpersonen in...

Bekijk dit aanbod

Zicht op kwaliteit

Op een school waar kwaliteit geleverd wordt, zorgen leraren er gezamenlijk voor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een school kan blijvend kwaliteit leveren als zij haar manier van werken systematisch en met regelmaat evalueert. Dit is kwaliteitszorg. Het systematisch evalueren van kwaliteit vinden veel scholen belangrijk, maar ook bijzonder lastig. U kunt als auditor hierin een...

Bekijk dit aanbod

Onderzoek 2

Professionele schoolleiders kunnen aan anderen uitleggen wat zij in hun school hebben gedaan, waarom en wat het resultaat daarvan is geweest. Die transparantie dient niet alleen de externe kwaliteitscontrole door het bestuur en de inspectie. Onderzoek geeft inzicht in gezichtspunten van collega’s, ouders, peers en andere organisaties. Dit is feedback waarmee verdere verbeteringen doorgevoerd...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up