Selecteer een pagina

2.4 Organisatie van de school

Verandermanagement

De leergang verandermanagement is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij interne veranderprocessen of verantwoordelijk zijn voor een veranderopdracht. De leergang bestaande uit 7 modules gegeven door kennisexperts en praktijkprofessionals biedt u in de breedte de actuele thema’s uit de veranderkunde. U leert een brug slaan tussen de theoretische concepten, de weerbarstige praktijk én uw eigen rol als verandermanager. U leert vraagstukken te bezien vanuit verschillende invalshoeken en ontwikkelt uw eigen visie op uw organisatievraagstuk.

Bekijk dit aanbod

Strategisch Leiderschap

De leergang Strategisch Leiderschap is geschikt voor leiders die een onderbouwde strategie willen ontwikkelen – daarvoor de voorwaarden willen creëren in hun organisatie en hun stakeholders willen inspireren en meenemen in deze koers. In 7 modules met uiteenlopende visies van kennisexperts en praktijkprofessionals, ontwikkelt u zich tot strategisch leider. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: conceptueel denken over de toekomst, strategie en waardecreatie, marktwerking en positionering, ondernemerschap en samenwerken en innovatie en business development.

Bekijk dit aanbod

Bestuurlijk Leiderschap

In de leergang Bestuurlijk Leiderschap ontwikkelt u in 7 modules met uiteenlopende visies van kennisexperts en praktijkprofessionals uw eigen visie op besturen. U neemt de bestuurlijke context, in al zijn facetten, kritisch onder de loep en vertaalt deze inzichten naar uw organisatie. Onderwerpen in de leergang zijn o.a.: Bestuur in de moderne samenleving, governance, filosofie en ethiek, transformerend leiderschap, macht, invloed en vertrouwen, strategisch en bestuurlijk veranderen, communicatie in bestuur en omgaan met de media.

Bekijk dit aanbod

Bedrijfskunde en Leiderschap

De leergang Bedrijfskunde en Leiderschap is bedoeld voor leidinggevenden die behoefte hebben zich breder in alle organisatie aspecten en bedrijfskundige vakgebieden te verdiepen, zoals human resources, financiën, marketing en de samenhang daartussen. Met als doel weloverwogen en in lijn met de organisatiestrategie te kunnen handelen en een integrale blik op de organisatie te ontwikkelen. In de leergang wordt daarnaast aandacht besteed aan: business research (vooropgaan in vernieuwingsprocessen), innovatie en vernieuwing en toekomstgericht denken.

Bekijk dit aanbod

Tandem-Driedaagse

Het tandem van directeur en intern begeleider kan een energieke samenwerking tot stand brengen tussen teamleden, hoe sterk ze ook in leeftijd, ervaring, mensbeeld, persoonlijkheid en ambitie van elkaar verschillen. Vroeg signaleren, bijsturen, corrigeren met behoud van de relatie, goed voorbereid zijn op spanningen tussen volwassen begint na de laatste cursusdag. In deze cursus driedaagse leer je als tandem alles over leiderschap, het oplossen van dilemma’s en het belang van cultuur.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up