Selecteer een pagina

2.4 Organisatie van de school

Aan de slag met cultuur

Het begrip ‘cultuur’ is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij het aangaan van een cultuuraanpak. De vooronderstellingen over cultuurtrajecten zijn bepaald niet positief: ze zijn vaak ‘stroperig’, kosten veel tijd en omdat ze vaak door externe consultants worden begeleid, ook veel geld. Maar een schoolcultuur die niet aangepast is aan de eisen van de externe omgeving, is zo mogelijk nog duurder. In deze leergang ‘Cultuurpracticum’ leert u uw eigen cultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden.

Bekijk dit aanbod

Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)

In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer adaptief te maken voor de ontwikkeling van het kind. Nieuwe instituten, projecten en procedures zijn ontstaan. Toch zie je nog vaak dat de versnippering van voorzieningen, met een incoherent profiel, de bureaucratische verantwoordingslast en het ontbreken van strategische keuzes tot inefficiëntie leiden. In deze leergang staat deze (ontwikkelings)vraag van het kind, het gezin en de buurt als maatschappelijke opdracht centraal.

Bekijk dit aanbod

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw

De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In deze leergang nemen wij u mee in de wereld van renovatie en vernieuwing voor een gezond, duurzaam en betaalbaar (school)gebouw, passend bij de why van de organisatie.

Bekijk dit aanbod

Leergang Stimulerend Beoordelen, het gesprek

Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar medewerkers zijn veelal hoog opgeleide collega’s. Collega’s die een hoge mate van autonomie kennen in hun werk en verantwoordelijk zijn voor hun eigen bekwaamheid. Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen in het vak en de professionele groei die dat vraagt, is geen eenvoudige zaak. Het vraagt van de leidinggevende kennis van het vak, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheden en oprechte aandacht voor de begeleiding van collega’s.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up