Selecteer een pagina

1. Persoonlijk leiderschap

Psychodynamisch leiderschap – Leerjaar 1: Basis

Psychodynamisch leiderschap staat voor inspirerend, authentiek en situationeel leiderschap. Tijdens het 1e leerjaar van de leergang PDLeiderschap ligt het accent vooral op “inzicht krijgen in, bewust ervaren van en leren omgaan met het fenomeen psychodynamiek”: ontdekken en begrijpen van het psychodynamische gedachtegoed, bewustwording van eigen psychodynamiek en die van anderen middels ervaringsleren in de groep en eerste stappen in werken met transformationeel leiderschap (leiderschap gericht op ontwikkeling).

Bekijk dit aanbod

Psychodynamisch Leiderschap – Leerjaar 2: Bekwaam

Tijdens het 2e leerjaar van de opleiding PDLeiderschap ligt het accent meer op het “werken met de materie”: kunnen duiden van patronen in psychodynamiek, kunnen stellen van hypothesen, het toetsen van deze hypothese door observatie en gerichte interventie als leider, ontwikkeling van de eigen rol als transitioneel leider versterken, persoonlijke visie en organisatievisie kunnen koppelen, eigenaarschap kunnen overdragen en weerstand kunnen benutten als positieve energie.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up