Selecteer een pagina

1. Persoonlijk leiderschap

Leergang Gespreid Leiderschap

Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede dialoog daarover.

Bekijk dit aanbod

Leergang interim-management; iets voor u?

IOok in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie (schools of bovenschools) behoefte aan heeft. De opleiding is ontworpen ter ondersteuning en professionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in samenwerking met adviesbureau De Roo.

Bekijk dit aanbod

Leergang Ondernemend Leiderschap

Een school in een veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap. We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de manier waarop wij leven, arbeidsrelaties en sociale verhoudingen. Op het wereldtoneel, in ons land en in onze regio wordt het speelveld groter en complexer. Deze veranderingen hebben grote impact, ook in de wereld van de schoolleider. Onze opdracht is om met ons onderwijs kinderen voor te bereiden op hun toekomst.

Bekijk dit aanbod

Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap

Als schoolleider heeft u een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. U beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar. Samen met ouders geeft u mede vorm aan de ontwikkeling van kinderen. Deze verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud ter verdieping en aanscherping van uw professionele alertheid. Uw omgeving verwacht focus op professionalisering en kwaliteit en een schoolleider die weet te bouwen en te verbinden. Kortom, een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten.

Bekijk dit aanbod

Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw carrière en u wilt daarin meer inzicht verkrijgen. We bieden u de gelegenheid om, verspreid over een half jaar, vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de inhoud en de complexiteit van een functie als onderwijsbestuurder. Daarbij vindt doorlopend reflectie plaats op uw persoonlijke waarden, drijfveren en visie gericht op de centrale vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel er uit? Wil ik een bestuurlijk leider worden? Past bestuurlijk leiderschap bij mij?

Bekijk dit aanbod

Leergang Stimulerend Beoordelen, het gesprek

Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar medewerkers zijn veelal hoog opgeleide collega’s. Collega’s die een hoge mate van autonomie kennen in hun werk en verantwoordelijk zijn voor hun eigen bekwaamheid. Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen in het vak en de professionele groei die dat vraagt, is geen eenvoudige zaak. Het vraagt van de leidinggevende kennis van het vak, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheden en oprechte aandacht voor de begeleiding van collega’s.

Bekijk dit aanbod

Leiderschap en Talentontwikkeling

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving en om bij uw leiderschap uit te gaan van verandering en diversiteit. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van verschillen. Uitgaan van verschillen brengt verdieping aan in uw persoonlijk leiderschap.

Bekijk dit aanbod

Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs (i.s.m. Dair Academy)

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving en om bij uw leiderschap uit te gaan van verandering en diversiteit. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van verschillen. Uitgaan van verschillen brengt verdieping aan in uw persoonlijk leiderschap.

Bekijk dit aanbod

Teamflow

Hoe kom je op een eenvoudige, generieke en toegankelijke wijze tot een prettige en effectieve samenwerking? De leergang Teamflow kan hierbij helpen. Samenwerking kost soms onnodig extra energie, met als gevolg een verhoogde kans op stress, burn-out, mislukte projecten en een negatieve onderlinge sfeer. In deze zesdaagse leergang leert u stapsgewijs aan het juiste samenwerkingsklimaat te werken en in korte tijd tot een gefocuste samenwerking te komen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met Flow Concepts.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up