Selecteer een pagina

Professioneel beoordelaar

Professioneel beoordelaar

PaauwTalent wil graag een bijdrage leveren aan het in kaart brengen en meetbaar maken van de continue ontwikkeling die de schoolleider voor toekomstgericht en – bestendig onderwijs inzet. Deze voortdurende ontwikkeling van de schoolleider resulteert in een bewuste leiding en begeleiding van team, persoonlijke groei en het verhogen van de onderwijskundige kwaliteit. Dit vormt het fundament voor een kwalitatief optimale cognitieve, didactische en pedagogische begeleiding van elk kind en een professionele leergemeenschap waarbinnen met voldoening wordt samengewerkt.

Bekijk dit aanbod

Professioneel beoordelaar

In drie stappen naar herregistratie met MentesMe en Metro Platform. Stap 1: Je doet een 360-graden assessment op 1 of meerdere professionaliseringsthema’s via ons online platform. Op basis hiervan kies je competenties waarop je jezelf wilt ontwikkelen. Stap 2 : Je kiest een mentor die je kan helpen met het doorlopen van het online ontwikkeltraject: iGROW! Je mentor kan een collega schoolleider zijn. Stap 3: Het professioneel beoordelingsgesprek met MentesMe.

Bekijk dit aanbod

Professioneel beoordelaar

B&T valideert uw informeel leren met professioneel beoordelaars die het onderwijs van binnenuit kennen. U kiest een professionaliseringsthema en vult het digitaal portfolio met uw bewijzen met behulp van 8 opdrachten. Optioneel begeleiden wij hierbij. Ook kunt u kiezen voor de inzet van een reflectie-instrument. Op basis van uw portfolio toetsen wij uw substantiële ontwikkeling. U ontvangt een certificaat dat u uploadt in het Schoolleidersregister PO.

Bekijk dit aanbod

Waardering Professionele Ontwikkeling

Er zijn vele wegen naar herregistratie. Iedereen leert iedere dag wel iets bij. Iedere keer als er een uitdaging op uw pad komt, heeft dit effect op uw ontwikkeling. Vigor biedt optimale ondersteuning bij het vormgeven van een persoonlijk ontwikkelplan, bij de ontwikkeling in de werksituatie en het opstellen van het portfolio. Vigor zorgt door een aan de EVC-methodiek ontleende aanpak voor onafhankelijke ondersteuning en waardering van formeel en informeel leren en daarmee voor herregistratie bij het Schoolleidersregister PO.

Bekijk dit aanbod

Assessment voor herregistratie

Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren. Van informeel leren kan bijvoorbeeld sprake zijn als op de eigen school veranderingen of vernieuwingen worden ingezet. Blik bijvoorbeeld eens terug op uw ontwikkeling als schoolleider het afgelopen jaar. Misschien hebt u een opleiding of leergang gevolgd. Wellicht las u een boek en bezocht u congressen. U voerde misschien een nieuwe methode in op school of introduceerde nieuw beleid.U kunt uw ontwikkeling laten valideren via SLIM Assessments.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up