Selecteer een pagina

3.2 Professionele leergemeenschap

Mastercourse Onderwijskwaliteit

Krijgt u het nog niet voor elkaar om het werken aan kwaliteit te delen met uw teamleden? Of is uw kwaliteitszorgsysteem redelijk stoffig geworden? Vindt u het de hoogste tijd worden om iets met uw onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg of uw aanpak hiervoor te gaan doen? Deze vierdaagse mastercourse is gemaakt voor schoolleiders die in hun school aan de slag willen met permanente kwaliteitsontwikkeling en een leercultuur voorleven en nastreven.

Bekijk dit aanbod

Module Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

Bekijk dit aanbod

Leiding geven aan kwaliteitsdenken

In een modulair programma kijken we naar wat kwaliteitsdenken nu precies betekent, hoe hier vorm aangegeven kan worden. Belangrijk hierbij is het delen van de verantwoordelijkheid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs met alle betrokkenen binnen de school. Om te komen tot kwaliteitsdenken gebruiken we professionele leergemeenschappen als fundament. Hierbij speelt de schoolleider een belangrijke rol, maar hoe doe je dat in de praktijk? De rol van de schoolleider komt elke module dag expliciet aan de orde.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up