Selecteer een pagina

3.2 Professionele leergemeenschap

Aan de slag met cultuur

Het begrip ‘cultuur’ is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij het aangaan van een cultuuraanpak. De vooronderstellingen over cultuurtrajecten zijn bepaald niet positief: ze zijn vaak ‘stroperig’, kosten veel tijd en omdat ze vaak door externe consultants worden begeleid, ook veel geld. Maar een schoolcultuur die niet aangepast is aan de eisen van de externe omgeving, is zo mogelijk nog duurder. In deze leergang ‘Cultuurpracticum’ leert u uw eigen cultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden.

Bekijk dit aanbod

Leergang Gespreid Leiderschap

Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede dialoog daarover.

Bekijk dit aanbod

Leergang interim-management; iets voor u?

IOok in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie (schools of bovenschools) behoefte aan heeft. De opleiding is ontworpen ter ondersteuning en professionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in samenwerking met adviesbureau De Roo.

Bekijk dit aanbod

Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap

Als schoolleider heeft u een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. U beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar. Samen met ouders geeft u mede vorm aan de ontwikkeling van kinderen. Deze verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud ter verdieping en aanscherping van uw professionele alertheid. Uw omgeving verwacht focus op professionalisering en kwaliteit en een schoolleider die weet te bouwen en te verbinden. Kortom, een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten.

Bekijk dit aanbod

Leergang Stimulerend Beoordelen, het gesprek

Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar medewerkers zijn veelal hoog opgeleide collega’s. Collega’s die een hoge mate van autonomie kennen in hun werk en verantwoordelijk zijn voor hun eigen bekwaamheid. Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen in het vak en de professionele groei die dat vraagt, is geen eenvoudige zaak. Het vraagt van de leidinggevende kennis van het vak, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheden en oprechte aandacht voor de begeleiding van collega’s.

Bekijk dit aanbod

Van samen leren naar samen doen

De 21st century management skills doen hun intrede. De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is creatief, innovatief, communicatief, omarmt wereldburgerschap, werkt en leert samen en reflecteert. Centraal staat het zoeken naar diversiteit, het verbinden van talenten en het creëren van gelegenheidscoalities. De methodiek Action Learning leert u anders kijken, handelen en beleven en biedt een antwoord op de eisen die de continu veranderende wereld aan u en uw organisatie stelt.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up