Selecteer een pagina

3.2 Professionele leergemeenschap

Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (schoolniveau)

Deze leergang richt zich op het ontwikkelen van strategisch kwaliteitsmanagement met behulp van het instrument (ParnasSys) Werken Met Kwaliteit (P-WMK). Het instrument wordt op circa 3800 scholen gebruikt. De kern van strategisch kwaliteitsmanagement is het parallel ontwikkelen van de school en de medewerkers. Voorop staat het ontwerpen van kwaliteit: wat is onze missie en visie, en wat zijn onze kernwaarden? En hoe kunnen we die operationaliseren in concreet beleid en/of gedrag? De deelnemers leren om kwaliteit meet- en merkbaar te maken. Vervolgens besteden we aandacht aan de vraag hoe de schoolleiding leiding kan geven, of laat geven aan de ontwikkeling van de school en de leraren. De leergang is een korte variant van de opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengst-gericht werken.

Bekijk dit aanbod

Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken

De opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken is bedoeld om het kwaliteitsbeleid te verankeren in de school en daarbij gebruik te maken van het instrument (ParnasSys)| WMK-PO. Bij deze opleiding gaat het niet om een quick fix. Samen met de deelnemers focussen we drie jaar (10 modules) op het vormgeven aan kwaliteitsbeleid. Omdat WMK-PO steunt op de PDCA-cirkel van W. Edwards Deming, hebben we de opleiding vormgegeven aan de hand van de segmenten Plan – Do – Check – Study – Act – Respond. De opleiding richt zich op drie vragen: hoe zorg ik voor een (nog) betere school? Hoe zorg ik voor (nog) betere leraren en hoe zorg ik voor (nog) betere resultaten?

Bekijk dit aanbod

Sturen op onderwijskwaliteit met behulp van ICT

Opbrengstgericht werken is al jaren een thema dat aandacht krijgt in het onderwijs. Diverse experts binnen de school bemoeien zich hiermee, maar wat is hierbij de rol van de leidinggevende en wat zijn effectieve strategieën om invloed uit te oefenen? Hoe kun je data benutten om onderwijskwaliteit vorm en inhoud te geven?

Bekijk dit aanbod

Mastercourse Onderwijskwaliteit

Krijgt u het nog niet voor elkaar om het werken aan kwaliteit te delen met uw teamleden? Of is uw kwaliteitszorgsysteem redelijk stoffig geworden? Vindt u het de hoogste tijd worden om iets met uw onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg of uw aanpak hiervoor te gaan doen? Deze vierdaagse mastercourse is gemaakt voor schoolleiders die in hun school aan de slag willen met permanente kwaliteitsontwikkeling en een leercultuur voorleven en nastreven.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up