Selecteer een pagina

3.2 Professionele leergemeenschap

Sturing geven aan kwaliteit in de klas

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Zoals voor leerlingen geldt dat ze het meest leren door realistische vraagstukken te onderzoeken in een betekenisvolle context, geldt dat de schoolleider het meest leert door te werken aan een concreet vraagstuk in de eigen school. Uw dagelijkse praktijk is daarom het uitgangspunt in de leergang.

Bekijk dit aanbod

Basis van kwaliteitsmanagement

Jij wilt processen en samenwerking binnen je organisatie zo efficiënt mogelijk laten verlopen evenals je deskundigheid en competenties naar een hoger niveau brengen. Zodat jij niet alleen zelf – als adviseur of kwaliteitsmanager binnen een organisatie – beter presteert, maar ook de organisatie soepeler en efficiënter functioneert.

Bekijk dit aanbod

Professioneel Kapitaal en Uplifting Leadership

Innovatie en creativiteit zijn dringend nodig om te kunnen werken aan de uitdagingen van deze tijd. Andy Hargreaves heeft uitgebreid onderzoek gedaan in achttien excellente organisaties. Daarbij was voor hem steeds de vraag: welk leiderschap maakt in zeer goed functionerende organisaties het verschil?

Bekijk dit aanbod

Bouwen aan een lerende school (Hoogstaand leiderschap in een lerende school)

De inhouden van deze cursus zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt concreet vertaald naar interventies, acties die leiders ondernemen om van hun school of Stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij wordt nadrukkelijk een relatie gelegd met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. Er zal gebruik worden gemaakt van een grote variëteit aan werkvormen.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up