2. Regie en Strategie

Samen werken aan een kindcentrum

De leergang Samen Werken aan een Kindcentrum is een praktische introductie in het opzetten van een kindcentrum. In vier bijeenkomsten maken duo’s van schoolleiders en managers kinderopvang kennis met het gedachtegoed van het kindcentrum als integrale pedagogische-educatieve voorziening voor 0 tot 12 jarigen. Gastsprekers en ervaringsdeskundigen nemen de deelnemers mee in de pedagogische opdracht...

Bekijk dit aanbod

Opleiding Agile-lean teamcoaching

Teams begeleiden in hun groei naar een volwassen rol vraagt om competente begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit lean, agile en teamcoaching maar methode-overstijgend kunnen werken aansluitend bij wat een team te leren of ontwikkelen heeft. Die manier van begeleiden noemen we Agile-lean teamcoaching. Deze unieke opleiding is ontwikkeld aansluitend bij ontwikkelingen zoals...

Bekijk dit aanbod

Assessment voor herregistratie

Validering van informeel leren Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor de herregistratie. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema. Van informeel leren kan bijvoorbeeld sprake zijn als op de eigen school...

Bekijk dit aanbod

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw

De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In deze leergang nemen wij u mee in de...

Bekijk dit aanbod

Module Regie en strategie bij het ontwikkelen van een schoolplan.
‘Wie een waarom heeft, kan elk hoe aan!’

‘Wie een waarom heeft, kan elk hoe aan!’ Werken aan en leren met en van elkaar bij het ontwikkelen van het nieuwe schoolplan! In het schooljaar 2018-2019 wacht iedere schoolleider een flinke uitdaging: het ontwikkelen van een nieuw schoolplan. Geen papieren tijger, maar een breedgedragen, richtinggevend en inspirerend plan met een heldere koers voor de komende vier jaar. Een uitdaging. En zeker...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up