3.3 Strategisch kwaliteitsmanagement

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw

De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In deze leergang nemen wij u mee in de...

Bekijk dit aanbod

Leergang Strategisch samenwerken aan het maatschappelijke opgave van de school

Als schoolleider heb je te maken met een veranderende context. We gaan steeds meer naar een netwerksamenleving waarin we lokaal met onze belanghebbenden en partners beleid bepalen en uitvoeren. Ofwel, samenwerken, dialoog en participatie zijn steeds meer een vast onderdeel van onze context en werk. Dat vraagt dat we ons zowel strategisch als dagelijks verbinden met onze omgeving. Dat we...

Bekijk dit aanbod

De Betere Basisschool

De Betere Basisschool verhoogt de opbrengsten en verbetert duurzaam de kwaliteit van de school. De prestaties van de kinderen worden beter en de school wordt effectiever. Dit wordt gerealiseerd door de school op basis van verantwoord verandermanagement zo planmatig te laten werken dat onderwijsvernieuwingen die u wilt aanbrengen goed geïmplementeerd worden en uw investeringen echt renderen. Het...

Bekijk dit aanbod

Management Development traject leidinggevenden VVE

Voor- en vroegschoolse programma’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de cognitieve, talige, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Doorslaggevend daarbij is de kwaliteit van de uitvoering: pedagogisch medewerkers en leerkrachten doen ertoe! In de ontwikkeling van deze kwaliteit is een onmisbare rol weggelegd voor leidinggevenden. Zij zijn sleutelpersonen in...

Bekijk dit aanbod

Schoolleiders die ertoe doen

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Daarbij is de rol van de leraar onbetwist: een effectief pedagogisch-didactisch repertoire vormt het hart van goed onderwijs. Maar minstens zo belangrijk is de rol van de schoolleider. Schoolleiders die hun leiderschapsstijl weten af te stemmen op de fase van schoolontwikkeling en voortdurend...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up