7. Toekomstgericht onderwijs

De leider als trendwatcher en strateeg

Leermodule Toekomstgericht onderwijs: De leider als trendwatcher en strateeg Welk antwoord heeft jouw school op de fundamentele verschuivingen in de samenleving en durven jullie daarin een ‘voorlopige’ keuze te maken? Om succesvol te zijn of te blijven, moeten er een wenkend perspectief worden bepaald. Wat zijn de ontwikkelingen in de omgeving? Wat hebben leerlingen nodig om in die...

Bekijk dit aanbod

IPC School Leader for Learning

In de IPC School Leaders for Learning-opleiding leer je kennis en vaardigheden om als schoolleider leiding te geven aan leerprocessen in je school door de versterking van het IPC. Je leert het IPC-curriculum als wijze van leren en lesgeven en als leidend onderwijskundig concept te ondersteunen en te verbinden met andere vakken van de school. Het gezamenlijk leren en samenwerken van de...

Bekijk dit aanbod

Valideren Informeel leren

Valideren van informeel leren Informeel leren gaat over leren in je eigen praktijk, ofwel je eigen ontwikkeling die in je dagelijks werk continu gaande is. Je hebt bijvoorbeeld in je school een verandering doorgevoerd, nieuw beleid geïnitieerd met het oog op de toekomst of je hebt een casus voorhanden waarin je samen hebt gewerkt met partners in de omgeving van jouw school. Dergelijke...

Bekijk dit aanbod

œ Expeditie Leiderschap

Expeditie Leiderschap is een traject voor leiders in onderwijs en ontwikkeling. Leiders die willen werken aan de transformatie in hun eigen organisatie, die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift ín en de transformatie ván het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject. Samen onderzoeken we het...

Bekijk dit aanbod

Assessment voor herregistratie

Validering van informeel leren Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor de herregistratie. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema. Van informeel leren kan bijvoorbeeld sprake zijn als op de eigen school...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up