7. Toekomstgericht onderwijs

œ Expeditie Leiderschap

Expeditie Leiderschap is een traject voor leiders in onderwijs en ontwikkeling. Leiders die willen werken aan de transformatie in hun eigen organisatie, die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift ín en de transformatie ván het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject. Samen onderzoeken we het...

Bekijk dit aanbod

Assessment voor herregistratie

Validering van informeel leren Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor de herregistratie. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema. Van informeel leren kan bijvoorbeeld sprake zijn als op de eigen school...

Bekijk dit aanbod

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw

De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In deze leergang nemen wij u mee in de...

Bekijk dit aanbod

Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs

De vraag of er geïnnoveerd moet worden, is passé. De noodzaak om te veranderen is ieder moment voelbaar door de dagelijkse stroom van informatie die ons via de media bereikt. Wat geven we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige, vaardige en waardige burgers te worden, om zelfstandig en vanuit eigenaarschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds...

Bekijk dit aanbod

ICT in relatie tot onderwijsinnovatie

Studiereis Singapore September 2018: ICT in relatie tot Onderwijsinnovatie 8 t/m 16 september Veel schoolbesturen in Nederland voelen zich geconfronteerd met een ‘ogenschijnlijke keuze’ tussen óf meer opbrengstgericht werken, óf werken aan meer 21ste-eeuwse vaardigheden, met bij dat alles een goede inzet van ICT. Er is geen sprake van of het één, of het ander. Bij opbrengstgericht werken en...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up