3.4 Verantwoording

Triband verantwoorden Collegereeks Pedagogisch Meesterschap

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Scholen hebben allen een eigen pedagogisch-didactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met de ander en zorg hebben voor de groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die...

Bekijk dit aanbod

Leergang Strategisch samenwerken aan het maatschappelijke opgave van de school

Als schoolleider heb je te maken met een veranderende context. We gaan steeds meer naar een netwerksamenleving waarin we lokaal met onze belanghebbenden en partners beleid bepalen en uitvoeren. Ofwel, samenwerken, dialoog en participatie zijn steeds meer een vast onderdeel van onze context en werk. Dat vraagt dat we ons zowel strategisch als dagelijks verbinden met onze omgeving. Dat we...

Bekijk dit aanbod

Zicht op kwaliteit

Op een school waar kwaliteit geleverd wordt, zorgen leraren er gezamenlijk voor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een school kan blijvend kwaliteit leveren als zij haar manier van werken systematisch en met regelmaat evalueert. Dit is kwaliteitszorg. Het systematisch evalueren van kwaliteit vinden veel scholen belangrijk, maar ook bijzonder lastig. U kunt als auditor hierin een...

Bekijk dit aanbod

Onderzoek 2

Professionele schoolleiders kunnen aan anderen uitleggen wat zij in hun school hebben gedaan, waarom en wat het resultaat daarvan is geweest. Die transparantie dient niet alleen de externe kwaliteitscontrole door het bestuur en de inspectie. Onderzoek geeft inzicht in gezichtspunten van collega’s, ouders, peers en andere organisaties. Dit is feedback waarmee verdere verbeteringen doorgevoerd...

Bekijk dit aanbod

Module Sturen op Kwaliteit

In deze module staat de vraag centraal wat kwaliteit is, en hoe je deze kwaliteit vanuit je rol als leidinggevende binnen de onderwijsorganisatie kunt realiseren en strategisch kunt inzetten om leren van leerlingen te bevorderen. Via deelopdrachten in de module analyseert u beschikbare data in uw school/ organisatie en inventariseren u gebruikte kwaliteitsinstrumenten. Na deze analyse van het...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up