Selecteer een pagina

3.4 Verantwoording

Module Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

Bekijk dit aanbod

Leiding geven aan kwaliteitsdenken

In een modulair programma kijken we naar wat kwaliteitsdenken nu precies betekent, hoe hier vorm aangegeven kan worden. Belangrijk hierbij is het delen van de verantwoordelijkheid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs met alle betrokkenen binnen de school. Om te komen tot kwaliteitsdenken gebruiken we professionele leergemeenschappen als fundament. Hierbij speelt de schoolleider een belangrijke rol, maar hoe doe je dat in de praktijk? De rol van de schoolleider komt elke module dag expliciet aan de orde.

Bekijk dit aanbod

Sturing geven aan kwaliteit in de klas

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Zoals voor leerlingen geldt dat ze het meest leren door realistische vraagstukken te onderzoeken in een betekenisvolle context, geldt dat de schoolleider het meest leert door te werken aan een concreet vraagstuk in de eigen school. Uw dagelijkse praktijk is daarom het uitgangspunt in de leergang.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up