Selecteer een pagina

8. Wildcard

Leidinggeven aan een professionele teamcultuur

Onderwijsontwikkeling en innovatie zijn aan de orde van de dag. Daar is een ontwikkelingsgerichte teamcultuur voor nodig. Hoe zorgt u dat de autonome leerkracht onderdeel uitmaakt van een teamcultuur waarin gezamenlijke ontwikkeling en innovatie vorm kan krijgen? We creëren tijdens deze leergang het fundament tot effectieve verandering: Passend leiderschap in een professionele teamcultuur. De leergang biedt praktisch en toepasbare methodieken die zowel het leiderschap als de professionele teamcultuur ontwikkelen. Woltring & Dair delen graag de ervaring in deze boeiende leergang.

Bekijk dit aanbod

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs

Tijdens de leergang ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs’ leert u welke ruimte u heeft om optimale leeropbrengsten te genereren in de meest brede zin voor kinderen en jongvolwassenen. U krijgt de meest actuele inzichten in de vaardigheden die hierbij gevraagd worden en u wordt meegenomen in de best practices binnen het onderwijs. De door u te ontvangen praktische handvatten zorgen ervoor dat u direct aan de slag kunt binnen uw eigen school(organisatie).

Bekijk dit aanbod

Strategisch Leiderschap

De leergang Strategisch Leiderschap is geschikt voor leiders die een onderbouwde strategie willen ontwikkelen – daarvoor de voorwaarden willen creëren in hun organisatie en hun stakeholders willen inspireren en meenemen in deze koers. In 7 modules met uiteenlopende visies van kennisexperts en praktijkprofessionals, ontwikkelt u zich tot strategisch leider. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: conceptueel denken over de toekomst, strategie en waardecreatie, marktwerking en positionering, ondernemerschap en samenwerken en innovatie en business development.

Bekijk dit aanbod

Psychologie in Organisaties

Wilt u als leidinggevenden inzicht in gedrag en organisatiepsychologie om mensen beter te kunnen verbinden en motiveren? In de leergang psychologie in organisaties krijgt u handvatten aangereikt om de schijnbaar ondoorgrondelijke processen geassocieerd met gedrag te onderzoeken en de karakteristieke patronen te herkennen en onderscheiden. U bestudeert hoe gedrag ontstaat en hoe het begrepen en veranderd kan worden. De kennisexperts en praktijkprofessionals zetten u aan tot visievorming en de vertaling naar uw eigen praktijk.

Bekijk dit aanbod

Nieuw Leiderschap in Organisaties

De leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties is geschikt voor leiders die een toekomstbestendige leiderschapsvisie willen ontwikkelen. In 7 inspirerende modules met onderwijs van hoogleraren en praktijkprofessionals met kennis op het gebied van leiderschap vormt u een eigen visie op hoe u uw invloed en impact als leider kunt vergroten binnen uw organisatie. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: Leiderschap, zelfinzicht, identiteit, drijfveren, inspireren, verbinden, besluiten met effect en de kracht van verhalen.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up