Gesprek 6 juni

Datum:
06/06/2019
Tijd
12:00 - 17:00
Beschikbare plaatsen:
2
Locatie:
Schoolleidersregister PO


Wilt u uw ontwikkeling op een thema laten valideren door andere schoolleiders? Dan koppelt het Schoolleidersregister PO u aan twee andere schoolleiders. In het gesprek valideren u en de beide andere schoolleiders elkaars ontwikkeling. Het valideringsgesprek gaat door wanneer er drie deelnemers zijn.

Vul bij opmerkingen in welk thema u wilt afronden in het valideringsgesprek. Wanneer er drie schoolleiders deelnemen kan het gesprek definitief doorgaan en ontvangt u de uitnodiging en bijbehorende (voorbereidings-)documenten.

Aanmelden

Persoonlijk leiderschap
Regie en strategie
Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
In relatie staan tot de omgeving
Omgaan met verschillen
Leiding geven aan verandering
Toekomstgericht onderwijs
Wildcard


Scroll Up