Selecteer een pagina

Opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer met individuele praktijkbegeleiding

Om de Competentie Thermometer te kunnen gebruiken, dien je de basisopleiding tot gecertificeerd assessor te doorlopen en de beheersingsproef met goed gevolg af te leggen. We bieden deze basisopleiding klassikaal en als e-learning variant aan.

Klassikaal

De tweedaagse klassikale training wordt op regelmatige basis gegeven op ons hoofdkantoor in Zaandam in een professionele trainingsruimte die van alle gemakken is voorzien. We leiden maximaal 20 assessoren tegelijkertijd op waarbij er volop aandacht is voor ieders persoonlijke leervragen. Binnen zes weken na deze klassikale training vindt de individuele praktijkbegeleiding plaats (zie ‘’Individuele praktijkbegeleiding’’). Studiebelasting: circa 24 uur.

E-learning

De e-learning training kun je op ieder moment starten en overal volgen waar je toegang hebt tot een computer en internet. Na het inschrijven ontvang je van ons een studiewijzer en inloggegevens voor het beveiligde supportcentrum. Je wordt stapsgewijs door de stof geleid en verzocht opdrachten te maken en reflectievragen te beantwoorden. Afsluitend leg je de beheersingsproef af en stuur je de resultaten digitaal in. Binnen zes weken na deze e-learning training vindt de individuele praktijkbegeleiding plaats (zie ‘’Individuele praktijkbegeleiding’’). Studiebelasting: circa 32 a 40 uur.

Individuele praktijkbegeleiding

Het doel van de individuele praktijkbegeleiding is om het geleerde adequaat in de praktijk toe te passen. Dit doel bereiken wij door de assessor bij het afnemen van het eerste assessment on-the-job te begeleiden. De onderstaande invulling van deze individuele begeleiding kan qua proces en inhoud desgewenst worden bijgesteld overeenkomstig de persoonlijke leerwensen van de betreffende assessor, maar in grote lijnen ziet deze ééndaagse praktijkbegeleiding er als volgt uit:

  • Telefonisch contact bij het aanmaken van het eerste assessment;
  • Coaching on-the-job bij de afname van het eerste assessment;
  • Telefonisch contact bij het aanmaken van het tweede assessment.

Meer informatie over de individuele praktijkbegeleiding wordt vermeld op https://ctmeter.nl/kosten/ondersteuning/individuele-begeleiding.

Erkend door het Schoolleidersregister PO

Het Schoolleidersregister PO heeft de klassikale basistraining aan haar formele aanbod bij het deelthema ‘HR-beleid’ uit het professionaliseringsthema ‘Regie en Strategie’ toegevoegd. Schoolleiders die de training volgen, kunnen na ontvangst van het uitgereikte certificaat het genoemde deelthema afronden voor hun herregistratie.

Promotieonderzoek Universiteit Twente

Marjoleine Dobbelaer, promovenda van de universiteit Twente, ontwikkelde een kader om observatie-instrumenten te beoordelen. Ze bekeek in haar onderzoek tweehonderd Engels- en Nederlandstalige lesobservatie-instrumenten voor het basisonderwijs. Dobbelaer stelde strenge eisen: het instrument moest wetenschappelijk onderzocht en bruikbaar voor scholen zijn. Er bleven maar 29 instrumenten over, waaronder de Nederlandse ICALT en de Competentie Thermometer. Deze zal ze samen met een tweede beoordelaar, een onderwijsinspecteur, op kwaliteit beoordelen.

(het volledige artikel is gepubliceerd in ‘’Didactief’’ van december 2016)

Startdatum

Op diverse data, zie website >

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Wat vinden anderen van dit aanbod:

Bongers | 13-06-2019
De aangeboden e-learning is erg uitgebreid; veel basisinformatie en daarnaast meerdere casussen. De praktijkbegeleiding heb ik als zeer waardevol ervaren.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Agnes Coolen | 28-05-2019
Ik heb de training op locatie gevolgd. Fijn dat ik daar over bepaalde vragen in gesprek kon met een trainer. Dit contact moment zou wel meer effectief ingericht kunnen worden door vooraf een deel via e-learning af te ronden en meer casusbesprekingen tijdens contactdag. De trainingsdag was zeer zinvol en van toegevoegde waarde. Dit instrument is zeer zinvol bij objectief beoordelen en begeleiden van leerkrachten.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Nancy Dijkstra | 08-04-2019
Afwisselende manier van “ lesgeven”. Aandacht heel persoonlijk en helpend. Goede begeleiding op praktijkdag.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Rita Venebrugge | 08-04-2019
De tweedaagse training op locatie heb ik als erg intensief ervaren. We konden 'de leerstof' in eigen tempo tot ons nemen, het omvatte (voor mij te) veel informatie en casussen. Ik zou het prettiger hebben gevonden als ik vooraf meer had kunnen doornemen en we op de training meerdere casussen samen hadden besproken. De begeleiding was erg goed. Zo ook tijdens de praktijkbegeleiding: zinvolle tips en een uitgebreide feedback.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Avelieke van der Meer | 20-03-2019
Afegelopen maand heb ik de online training gevolgd, het was een intensieve training, zo opgesteld dat je de theorie gelijk goed opslaat en de praktijk kunt toepassen. De trainingsdag heb ik als een zeer waardevolle aanvulling ervaren. Coaching on the job waarbij er waardevolle tips en feedback wordt gegeven die je gelijk kan toepassen.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Francis Flapper | 05-03-2019
Een prettig werkbaar instrument om de bekwaamheid van medewerkers inzichtelijk te maken met als doel om daarna in overleg te bepalen waar de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele medewerker liggen.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

CARINA KONIJN | 14-01-2019
Mijn ervaringen zijn positief. Het was een intensieve 2 daagse training waarin de deelnemers de informatie in eigen tempo tot zich kon nemen. De trainers namen ruim de tijd voor eventuele vragen. De Coaching on the job was erg fijn waarbij er waardevolle tips en feedback werd gegeven die ik gelijk kon toepassen. Ook daarna kun je nog met je vragen terecht bij de trainers. Er is ook een prima website waar je veel informatie nog na kunt lezen. De uitgebreide lunch was een mooie en welkome aanvulling tijdens de training.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Raymon Hoek | 26-11-2018
Zeer prettig contact met de medewerkers van de competentiethermometer. De praktijkdag was echt een zinvolle oefening van het de geleerde theorie.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Lucy Geurds | 08-10-2018
Vanaf de intake tot aan de praktijkbegeleiding veel steun en fijne begeleiding gehad. Veel rust en goede afstemming, erg prettig gewerkt met Roland Philippo. Ook mijn ervaringen met Katy, Daniel en Charlotte zijn erg positief, geen vraag was te gek. Ik denk dat ik de CT veelvuldig en divers kan inzetten in het PO waarin ik werkzaam ben. Zeker omdat het inzichtelijk maakt waar een coachee staat.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Sandra Spaan | 08-10-2018
De CT is een mooi instrument om een goede indruk te krijgen van de competenties van een leerkracht. De begeleiding vanuit CT is laagdrempelig en duidelijk.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Jan Hildo Feenstra | 08-10-2018
Ik heb de tweedaagse training op het hoofdkantoor gevolgd maar dit was in principe ook een e-learning training. Ik had graag de reistijd bespaard en thuis de cursus gevolgd. De trainingsdag op locatie vond ik erg waardevol. De begeleiding was prima.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

manon boekschoten | 08-10-2018
Erg prettige manier van werken en prima hulp. Prima te gebruiken in de praktijk

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Gerard van der Vliet | 05-04-2018
Vlotte route naar een breed IPB- instrument. Gedegen kennis bij trainers aanwezig; nuttige begeleiding op praktijkdag.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Zeynep Erdogan | 06-03-2018
Ik vond de e-studie erg fijn, maar nog fijner was het toen Roland op locatie mee kwam lopen en feedback kwam geven. Roland is heel professioneel en geeft je overduidelijke signalen of zaken goed onder de knie zitten. Hij geeft hele fijne tips. Zeker een aanrader!

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Mw. R.J. Bos | 24-01-2018
Het is een heel gebruiksvriendelijk instrument. Hele heldere handleiding met veel achtergrond. Fijne praktijkbegeleiding op de eigen locatie.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Kees Moelker | 24-01-2018
Deze opleiding en het inzetten van de Competentie Thermometer biedt mij, als schoolleider, veel kansen om op HR niveau ontwikkelings-, coachings- en beoordelingsgesprekken mbv de verkregen informatie te voeren. Tevens om op andere scholen assessments voor dat doel af te nemen. Tijdens het 2 daagse theoretische gedeelte sprak mij de zelfontdekkingsmethode adhv de duidelijke studiewijzer aan. Docenten waren steeds aanspreekbaar bij vragen. Tijdens het praktisch gedeelte, afname van een volledig assessment in de praktijk, en de nabespreking heb ik bijzonder veel gehad aan de objectieve en inhoudelijk goede feedback van de docent. Complementen en dank daarvoor.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Huub van Hal | 03-10-2017
Prettige ontspannen werkvorm in eigen tempo met mogelijkheid voor vragen, feedback en discussie.Zet je aan tot denken, verdieping en vooral motivatie voor goed doorwerken van de leerstof. Goede opbouw en veel informatie. Het is eigen maken van de technische vaardigheid van de app en Internetgebruik en inhoudelijke materie op de competenties. Spreekt aan Zeer zinvolle dagen die basis vormen voor verder werken aan kwaliteit in de eigen schoolpraktijk.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Henk Wetering | 03-10-2017
De tweedaagse klassikale training was intensief maar ook zeer leerzaam. Er was veel gelegenheid om vragen te stellen. De begeleiding was betrokken en persoonlijk. Ik heb een bijzonder goed beeld gekregen van de mogelijkheden die de competentiethermometer biedt voor het beoordelen van leerkrachten. Daarnaast was de feedback die ik tijdens de praktijkdag mocht ontvangen ook erg zinvol.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Jennifer Bakker | 28-03-2017
Zeer efficiënte cursus. Begeleiding en werkwijze op eigen niveau. Inhoud van de Competentie thermometer zeer gedegen en objectief inzetbaar. Dit is wat we nodig hadden!

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

M.Kuiper | 09-03-2017
Het concept e-learning zorgt er voor, dat je in één dag de vaardigheden aangeleerd krijgt die je nodig hebt om een assessment goed uit te voeren. Er is voldoende begeleiding aanwezig als je vragen hebt over een onderwerp. Het was fijn dat er coaching-on-the job was: bij het uitvoeren van het eerste assessment keek er iemand over je schouder mee en gaf feedback. Ik heb veel geleerd en na voldoende oefenen ga ik het dit schooljaar bij ons bestuur in de praktijk brengen.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Annemarie de Jong | 26-01-2017
Ik heb als eerste student de e-learning variant van de Competentie Thermometer mogen volgen. Voor mij was deze vorm van studeren prettig en waardevol. Wie weinig in aanraking is geweest met de achterliggende theorie over persoonlijkheidsdimensies, capaciteitenonderzoek e.d. zal mogelijk liever de klassikale opleiding volgen. Het gesprek met de docent en medecursisten heeft dan zeker een meerwaarde. De afsluiting d.m.v. de beheersingsproef, maar met name de begeleiding vooraf aan en feedback tijdens de praktijkdag maakten het deze cursus voor mij áf. Theorie en praktijk kwamen samen, en door de concrete en constructieve feedback durf ik het de volgende keer zelf aan!

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Tom de Boer | 01-12-2016
Wij hebben met twee leidinggevende van de school de opleiding voor de competentie thermometer gevolgd. In de praktijk is het een waardevol en bruikbaar instrument om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Wij zetten het instrument vooral in bij nieuwe medewerkers, medewerkers met loopbaan vragen en medewerkers die in functie willen doorgroeien.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Emira Gazibara Bilkic | 14-11-2016
De tweedaagse klassikale training was heel erg leerzaam en goed. De individuele praktijkbegeleiding was zeer goed en ik kan het geleerde adequaat in de praktijk toe te passe. Ik gebruik drie keer per jaar de Competentiethermometer. Ik ben zeer tevreden en mijn collega's ook.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

S. Groen | 18-10-2016
Ik heb de opleiding als positief ervaren. Heel praktisch en goed toepasbaar.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Lydia Carfora | 05-09-2016
Positief, inhoudelijk sterk Gebruiksvriendelijk, breed inzetbaar en van toegevoegde waarde. Docent en persoon die een dag mee loopt zouden nog wat meer op een lijn kunnen zitten.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Daphne Dansen | 06-06-2016
Het instrument waar mee gewerkt wordt is prachtig. Inmiddels ook een aantal keer mee gewerkt en vind het nog steeds een mooi instrument. Van de cursus zelf had ik meer verwacht. Het programma zelf is niet moeilijk om mee te werken en daardoor had ik ook wat meer verwacht. Ik zou het fijn gevonden hebben om meer achtergrond te krijgen over de manier van begeleiden/ tips om mee te geven aan de leerkrachten.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Heleen Broerse | 02-06-2016
Een mooie opleiding. Het is een geweldig instrument,waarmee ik al verscheidene keren een collega heb mogen observeren.Vorige maand heb ik ook gebruik gemaakt van het assessment voor Ib-ers.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Judith den Otter | 03-05-2016
Zeer betrokken persoonlijke begeleiding. Zeer duidelijk en goed te gebruiken instrument!

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Rieks Mulder | 04-04-2016
Ik heb een tweedaagse training gevolgd voor Noventa in Heerenveen.Ik heb het als een prettige training ervaren. Het instrument is vervolgens structureel ingezet bij de klassenbezoeken op de Noventa scholen.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Harrie Steenstra | 22-03-2016
Noventa Onderwijs ( 11 scholen – 1900 lln) gebruikt de Competentiethermometer sinds het najaar van 2016. We hebben de scholing gevolgd in maart 2016. Wij waren zeer content over de scholing en het zijn content met het instrument. het instrument biedt precies wat je nodig hebt. Niet teveel en niet te weinig. Het biedt meer mogelijkheden dan alleen een kijkwijzer naar competent leerkrachtgedrag. Na twee dagen kunnen wij met het instrument aan de slag en kunnen wij het inzetten in onze organisatie.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Rene van der Hoek | 01-02-2016
Zeer goede instructie mbt tot de werking en doel van programma.Het instrument werkt heel plezierig en is van zeer goede kwaliteit.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Vera Kramer- van Kruistum | 17-11-2015
Ik heb met een aantal collegae de training gevolgd en neem nu binnen de organisatie assessments af.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Petra Toor | 16-09-2015
Zeer bruikbaar in de praktijk en een uitstekend instrument om nog meer zicht te krijgen op de kwaliteiten van een leerkracht of een team. Prima uitleg en goede 'nazorg'!

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

J. sol | 01-09-2015
Het is een interessante, zinvolle en zeer toepasbare training.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Annelies ten Have | 12-09-2014
Ik heb dit aanbod enkele jaren geleden gevolgd. De CT meter gebruik ik in mijn coachingspraktijk voor het onderwijs voor 0-metingen en resultaatmetingen na persoonlijke begeleiding van leraren

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Peter Lambregts | 01-05-2014
Sinds enkele Jaren maak ik gebruik van de competentie thermometer voor het afnemen van ontwikkelassessments. Het programma is krachtig en ook heel divers Uit verschillende invalshoeken krijgen de geassessten informatie over hun (beleefde) functioneren. Het assessment levert dan ook veel input en inspiratie voor het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. De mensen achter de competentie thermometer zorgen er voor dat het programma ook up to date blijft. Kortom: een aanrader als u geeft om (de ontwikkeling van) uw personeel!

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Johan van den Akker | 02-04-2014
De basisopleiding is compact en heel praktijkgericht. Na de opleiding is de Competentiethermometer direct in te zetten. De inhoud van het instrument is wel erg gericht op de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs, maar de assessor kan de toelichtende tekst in de rapportage aanpassen Zo kunnen ook de observatie-ervaringen in een kleutergroep goed in de rapportage opgenomen worden.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Bertie de Beuze | 01-05-2013
Goede ervaringen in de praktijk!

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Josta Patrick | 13-03-2013
Ik heb vier jaar geleden de tweedaagse training gevolgd. De training was helder, duidelijk en meteen toepasbaar. De ondersteuning van zowel de docenten als de gehele supportafdeling is effectief en snel. Als zzper zet ik de CT- meter in als uitgangspunt voor coaching. Leerkrachten weten vrij snel wat hun sterke en minder sterke kanten zijn. Kortom een prachtig instrument.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

R. A. Slok | 01-03-2013
Goed.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Eugenie de Roij | 15-05-2012
Erg praktisch instrument om leerkrachten te beoordelen in hun ontwikkeling. Ik gebruik diverse assessments door elkaar, van de kijkwijzer voor klassenbezoeken tot het volledige assessment om mede te bepalen of leerkrachten basisbekwaam of vakbekwaam zijn.

Prijs-kwaliteit

Inhoud

Docenten

Scroll Up