Selecteer een pagina

Betekenisvol informeel leren

Informeel leren
Bij informeel leren laat de schoolleider door leerervaringen uit de eigen praktijk zien dat hij een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op de gekozen professionaliseringsthema’s of deelthema’s. Omdat schoolleiders deze manier van leren als waardevol ervaren, heeft het informeel leren een belangrijke plek binnen de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.
Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO voor informeel leren hanteert, vallen álle vormen van leren waarvan de schoolleider zelf vindt dat deze bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling als schoolleider. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Het gaat om alle zaken die bijdragen aan de professionele ontwikkeling, misschien zelfs zonder dat de schoolleider het zich realiseert.
Informeel leren vindt veelal spontaan plaats (Laat, 2006), lijkt ongeorganiseerd en impliciet. In organisaties ligt als gevolg hiervan nog steeds veelal de nadruk op formeel opleiden en krijgen leeractiviteiten stelselmatig weinig erkenning. Onderzoek laat echter overtuigend bewijs zien dat informeel leren zeer waardevol is voor de professionele ontwikkeling. Bij hoogopgeleide professionals blijkt dat zo’n 60 tot 80 procent van datgene wat men in ontwikkeling opdoet, informeel is verworven. Het gaat hierbij niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het vermogen om als professional voortdurend aan te passen aan de veranderingen die zich in het werk voordoen. Informeel leren is daarmee nadrukkelijk verbonden met een ‘Leven Lang Leren’. Uit onderzoek blijkt dat informeel leren een drijvende kracht is achter organisatieontwikkeling. De cijfers geven aan dat het informele leren voor 60 tot 80% verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van professionals.

Werkwijze t.a.v. beoordeling de professionaliseringsthema’s
De beoordeling van de professionaliseringsthema’s vindt onder andere plaats door middel van het schrijven van een reflectieverslag/een essay en een criteriumgericht interview in relatie tot de valideringsvragen van het Schoolleidersregister PO, waarbij de fasen van een onderzoekende houding minimaal aanwezig zijn. Dus oriënteren op de onderzoeksvraag, verkennen in zowel theorie als praktijk, uitproberen en bijstellen, met andere woorden het toepassen van de Demingcirkel. In zowel het reflectieverslag/het essay en het criteriumgericht interview wordt de student beoordeeld op welke ontwikkelingen hij/zij in gang heeft gezet (en het waarom), wat de belangrijkste leerervaringen zijn geweest (ook vanuit meerdere perspectieven) en welke onderbouwde vervolgstappen (met literatuur en/of theorie) worden genomen. De schoolleider maakt hierbij tevens de koppeling met de basiscompetenties van het Schoolleidersregister PO.

Meer informatie
Roy Meulman
E-mail: R.J.Meulman@nhl.nl
Mobiel: 06-12083447

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up