Selecteer een pagina

Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)

In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer adaptief te maken voor de ontwikkeling van het kind. Nieuwe instituten, projecten en procedures zijn ontstaan. Toch zie je nog vaak dat de versnippering van voorzieningen, met een incoherent profiel, de bureaucratische verantwoordingslast en het ontbreken van strategische keuzes tot inefficiëntie leiden. En u wilt natuurlijk ook dat de ontwikkelingsvraag van het kind meer en op tijd, ook vanwege preventie, in beeld komt. In deze leergang staat deze (ontwikkelings)vraag van het kind, het gezin en de buurt als maatschappelijke opdracht centraal.

Ontwikkelingskansen voor kinderen voor geïntegreerd, ondernemend leiderschap
De huidige aanbodsturing past niet meer in de steeds complexere werkomgeving waar de ‘frontliniewerker’ op school, in de opvang, jeugdzorg of welzijn zijn diensten moet uitvoeren. U wilt toch ook een systeem dat voldoende faciliteert om kwalitatief te kunnen werken? Een directeur of anderszins leidinggevende van een kindcentrum is juist een maatschappelijke ondernemer, die handen en voeten geeft aan de maatschappelijke opdracht binnen het alsmaar veranderende sociale domein. In deze leergang gaan we uit van de inhoud, daarna komt pas de vorm.

Kenmerken

 • Persoonlijk intakegesprek (via Skype).
 • Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk voor uw eigen organisatie en omgeving wordt u gedurende de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar uw operationeel en strategische beleid voor de middellange termijn. Als het ware maakt u uw eigen meerjarig bedrijfsplan. U kunt de u toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen en kwaliteiten.
 • Ontwikkeling via probleemgestuurd leren waarbij de groep onder leiding van een expert via een casus of een game problemen uit de praktijk analyseert en mogelijke oplossingen verkent. Het vullen van de ’gereedschapskist‘ voor de eigen praktijk staat daarin centraal.
 • Ontwikkeling van de eigen persoonlijke stijl door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten (ook van buiten de sector onderwijs en educatie).
 • Bezoek aan kindcentra.
 • Persoonlijk portfolio en/of ondernemingsplan (gericht op de bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen organisatie).
 • Na afronding persoonlijk sparringgesprek (optioneel).

Opbouw

De leergang is opgebouwd uit een intakegesprek via Skype, vijf keer een tweedaagse en twee keer een eendaagse. Naast de centrale bijeenkomsten worden er onderling groepen gevormd om samen te werken aan het huiswerk, zoals de voorbereidingsopdrachten, het opstellen van een eigen businessplan, intervisiemomenten en het persoonlijk ontwikkelingsplan.
Bij het intakegesprek maken de kerndocenten kennis met u en wordt de eerste aanzet gegeven tot het in beeld brengen van uw vragen rond een IKC. Wat is uw persoonlijke leervraag voor de leergang? Wat mag u wel of niet verwachten en wat wordt er van u verwacht?

Programma

In de vijf tweedaagsen komen de diverse thema’s rond het IKC vanuit verschillende perspectieven aan bod. We werken vanuit het why, how en what. Een greep uit de thema’s die in de verschillende tweedaagsen aan bod komen:

 • Visie op ontwikkeling van kinderen/formeel en informeel leren en ontwikkeling van kinderen ;
 • Wat weten we uit recente studies uit ontwikkelings- en leerpsychologie?
 • Hoe vertalen we onze wetenschappelijke kennis naar het onderwijs en de opvang?
 • Wat betekent deze kennis voor een voorziening op het gebied van kinddiensten?
 • Visie en inzet van ICT- middelen;
 • Het ontwikkelingscurriculum en een beredeneerd spelbeleid;
 • Waar moet u bij het ontwerp van een kindcentrum op letten?
 • Team, functiehuis, exploitatie van een kindvoorziening;
 • Inzoomen op de rol van de leidinggevende van een kindcentrum;
 • Leiderschapsstijlen;
 • Regelgeving, beheer en exploitatie;
 • Opzetten van een businessplan: begroting – exploitatie – investeren. Welke ruimte is er binnen de wet- en regelgeving?
 • Andere geldstromen, combineren van publieke en private middelen;
 • Cao, functiebouwwerk;
 • Leidinggeven aan een multidisciplinair team;
 • Het kindcentrum als spiegel van de buurt of de wijk;
 • De relatie en functie in het sociale domein (samenwerken met CJG, ontwikkelingen in de zorg, Passend onderwijs).

Op één eendaagse bezoeken we twee kindcentra.

De leergang wordt afgesloten met een eendaagse in Utrecht. De eindopdrachten worden aan elkaar gepresenteerd, we evalueren de opbrengsten en de certificaten van de leergang worden uitgereikt.

Doelgroepen

Leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/of kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.

Studiebelasting

240 uur waarvan 120 contacturen, 120 voorbereidingsuren.

Locatie

Tijdens de tweedaagsen verblijft u in het Fletcher Hotel in Amersfoort.
De eendaagsen vinden plaats bij de AVS in Utrecht.

Op verzoek kan deze leergang bij voldoende belangstelling in-company of op een locatie in uw regio worden uitgevoerd.

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up