Selecteer een pagina

Leergang interim-management; iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit.

Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie (schools of bovenschools) behoefte aan heeft.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft deze opleiding ontworpen ter ondersteuning en professionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in samenwerking met adviesbureau De Roo (dit bureau heeft jarenlange ervaring op het terrein van interimmanagement in scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs).

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit van groot belang. De te klaren klus stelt hoge eisen aan het vakmanschap. Alleen ‘een goede directeur geweest zijn’, blijkt in de praktijk daarvoor niet voldoende te zijn. Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. Een interim-manager is een manager met een plus.

Interim-management ontwikkelt zich steeds meer in de richting van verandermanagement. Interim-managers moeten daarom zeker ook beschikken over veranderkundige competenties. Daarom komt in de opleiding onder

andere aan de orde hoe interim-management en organisatieverandering samenhangen, welke competenties interim-managers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatieveranderingen te kunnen aansturen, wat de invloed is van de specifieke context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol die ze vervullen, en wat interim-managers onderscheidt van gewone managers en ‘implementerende adviseurs’.

Opbouw

De totale leergang bestaat uit twee inhoudelijke eendaagsen met de volgende ingrediënten: diagnose stellen en instrumenten inzetten, werken met een plan van aanpak en veranderen met de focus op een team. Daarnaast zijn er drie tweedaagse bijeenkomsten met de volgende thema’s:

 • Het vakmanschap van de interim – We besteden uitgebreid aandacht aan het competentieniveau van de interim-manager. Zaken als stijlen van leidinggeven, managementmodellen, leiderschap en persoonlijke uitstraling komen aan de orde. Tevens werken we met verschillende analyse-instrumenten, die u natuurlijk ook na de leergang nog kunt gebruiken.
 • De praktijk van de interim – We werken aan de hand van casussen en met feedback van ervaren interim-managers. Het gaat om: entree maken, analyse van probleemsituaties, effectieve interventies, planmatig werken en rapporteren naar de opdrachtgever. Ook de afronding en de overdracht krijgen aandacht.
 • Meesterlijk coachen – Hierbij komen specifieke vaardigheden aan de orde met betrekking tot teamcoaching, het omgaan met lastig gedrag van teamleden, doorbreken van weerstanden en hanteren van conflicten.

Kenmerken

 • Interim-managers als gastsprekers, naast ervaren (kern)docenten
 • Diverse intervisie- en consultatiebijeenkomsten (naast de trainingsdagen, op scholen van de deelnemers)
 • Opbouw persoonlijk portfolio

Opbrengsten

De deelnemers hebben tijdens de leergang de mogelijkheid om van elkaar te leren, elkaar te consulteren en verder te kijken dan de eigen ervaring. Naast theorie over specifieke thema’s is het leren vooral gecentreerd op (eigen) praktijkvoorbeelden en uitwisseling met reeds zeer ervaren interims. De leergang start met een intake op basis van een criteriumgericht interview dat input oplevert voor de eigen leervoornemens tijdens de leergang. Deze zijn, tegelijk met literatuur en opdrachten uit de trainingsdagen, onderdeel van minstens vier intervisiebijeenkomsten in

kleinere groepen, met deels ondersteuning van een trainer van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. De datums hiervan spreken we in de groep af. Na afloop weet u of interim-management iets voor u is en of u de overstap gaat maken.

Programma

Tweedaagse 1

 • Introductie en kennismaking
 • Wat is interim-management?
 • Probleemverkenning en plan van aanpak
 • Leiderschap

Eendaagse 1

 • Interim-management: het vak

Eendaagse 2

 • Interim-management: het vak
 • Leiderschap

Tweedaagse 2

 • Coaching en professionele gesprekstechnieken

Tweedaagse 3

 • Waarde search- en interim-bureau
 • Social media
 • Acquisitie en het ‘politieke spel’
 • Presentatie persoonlijk portfolio

Doelgroepen

(Ervaren) directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor interim-management.

Studiebelasting

156 uur waarvan 76 contacturen, 80 voorbereidingsuren.

Locatie:

Tijdens de tweedaagsen verblijft u in het Fletcher Hotel in Amersfoort.
De eendaagsen vindt plaats bij de AVS in Utrecht.

Op verzoek kan deze leergang bij voldoende belangstelling in-company of op een locatie in uw regio worden uitgevoerd.

Prijs voor leden van de AVS: € 5.750,-

Reacties deelnemers

‘Goede informatiedichtheid, ruimte voor persoonlijke verhalen en vragen.’
‘Dit levert alle directeuren een mooie toollijst en extra bewustwording op.’
‘Ik zeg het voort dat het prima was.’

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up