Selecteer een pagina

Leergang Ondernemend Leiderschap

School in veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap

We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de manier waarop wij leven, arbeidsrelaties en sociale verhoudingen.

Op het wereldtoneel, in ons land en in onze regio wordt het speelveld groter en complexer. Deze veranderingen hebben grote impact, ook in de wereld van de schoolleider. Onze opdracht is om met ons onderwijs kinderen voor te bereiden op hun toekomst.

Hoe kunnen we anticiperen op de kennis en competenties die zij straks nodig hebben in de wereld van de 21ste eeuw? Hoe zorg je er als schoolleider voor dat de school een veilige plek is en een vrijplaats waar kinderen zich kunnen bekwamen en ontwikkelen.

Meer dan ooit vraagt het van professionals op school een continue verbinding met de leer- en leefomgeving van het kind, zijn gezin en de omgeving van de school. Het is de opdracht van school en schoolleider om in dit complexe speelveld een koers te bepalen, die houvast biedt in de waan van de dag.

Schoolleiderschap in deze tijd vraagt om ondernemerschap én leiderschap om de belangen van de eigen organisatie te verbinden met die van andere instellingen en bedrijven in de omgeving. Het vraagt dus om ondernemend leiderschap. Daarom hebben we de leergang Ondernemend leiderschap ontwikkeld. Dicht bij de school, dicht bij de praktijk leren we met en van elkaar en van collega’s bij bedrijven en instellingen in de eigen regio. Zo versterk je als schoolleider je eigen rol, de positie van je school en de kansen van de kinderen. Je bouwt aan een solide netwerk en bovenal aan een goede toekomst voor je leerlingen.

Opbouw leergang

De doorlooptijd van deze leergang is anderhalf jaar. De leergang is opgebouwd uit een intakegesprek, negen regionale bijeenkomsten en tussentijdse opdrachten, excursies en eigen activiteiten. De leergang biedt een open en experimentele leeromgeving. Een bijeenkomst van een regionale community is opgedeeld in een middag- en avonddeel. De dagdelen lopen in elkaar over. In het middagdeel (Community of Learning) werken de deelnemers onder begeleiding van een moderator aan het eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP ).

Kenmerken van de leergang

  • De deelnemers komen steeds opnieuw in een uitdagende leeromgeving die inspireert en hen nieuwsgierig maakt. Dat kan een variëren van een oud industrieel pand tot de boardroom van een groot bedrijf, achter de coulissen van de schouwburg of in het archief van het museum.
  • Het gaat om de groei van de persoon in zijn/haar leiderschap, eigenaarschap en ondernemendheid, steeds gekoppeld aan de eigen praktijk.
  • De leergang biedt naast theoretische kaders en zicht op bepaalde zienswijzen volop ruimte om te experimenteren, in gesprek te gaan, ruimte voor intervisie en coaching (co-coaching). Het doel daarbij is het aanscherpen van de persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

Opbrengsten

  • Profilering op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als onderneming, maatschappelijk status en social governance.
  • De deelnemer krijgt inzicht in, heeft inbreng en invloed op de ontwikkeling van het lokale onderwijs.
  • De deelnemers krijgen inzicht in nieuwe managementen leiderschapsmethoden/stijlen
  • De organisatie wordt meer zichtbaar in de (lokale) samenleving.
  • De deelnemer wordt (meer) onderdeel van een lokaal netwerk van ondernemers, instellingen, voorzieningen en onderwijs.

Doelgroep

Schoolleiders primair onderwijs die willen leren van andere sectoren en zich willen ontwikkelen in ondernemend leiderschap.

Studiebelasting

150 uur waarvan 72 contacturen, 80 uur voorbereidingsuren; waaronder coaching, werkbezoeken, stages, uitvoeren van projecten/ opdrachten.

Prijs voor leden AVS: € 4.950

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up