Selecteer een pagina

Leidinggevende IKC

Opleiding Leidinggevende Integraal Kind Centrum

Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch medewerkers, begeleiders, leerkrachten, management en alle andere betrokkenen in de organisatie. In een IKC zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen de taken van de leraar en die van de pedagogisch medewerker verdwenen en is er een intensieve samenwerking met welzijn- en cultuurorganisaties, jeugdzorg en sportverenigingen. Ouders en kinderen hebben te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie en één team. Steeds meer ouders combineren werk met de zorg voor hun kinderen. Onze kenniseconomie vraagt nieuwe eigenschappen en vaardigheden van de toekomstige wereldburgers en werknemers. Scholen en kinderopvang willen steeds vaker samenwerken om zo een in tijd én inhoud samenhangend dag-arrangement aan te kunnen bieden, gericht op de kennis en vaardigheden van de toekomst. Een Integraal Kindcentrum is dé plek waar ouders hun kind de hele dag of een deel van de dag kunnen brengen en waar de brede ontwikkeling van kinderen vorm kan krijgen.

De interdisciplinaire aanpak in een Integraal Kindcentrum heeft veel voordelen voor kinderen, ouders, medewerkers en de directe omgeving. De pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar is het uitgangspunt voor het handelen van pedagogisch medewerkers, leraren, management en alle andere professionals uit de kinderopvang, welzijn, jeugdzorg, cultuur- en sportorganisaties. Het interprofessionele team werkt vanuit één duidelijke visie op ontwikkelen en leren van kinderen. Een belangrijke factor bij het vormgeven en ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum is de leidinggevende. De leidinggevende dient in staat te zijn om richting te geven aan het kindcentrum en aan een team van diverse leraren, pedagogische medewerkers en specialisten. In deze opleiding wordt gewerkt aan deze vormgeving en competenties zoals die zijn geformuleerd door de landelijke beroepsgroep van Integrale Kindcentra en kinderopvangorganisaties.

Voor wie is de opleiding Leidinggeven aan een Integraal Kindcentrum bedoeld?
De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden in het primair onderwijs, kinderopvang, sociaal werk of jeugdzorg die zich willen professionaliseren tot Leidinggevende Integraal Kindcentrum. Voor de sector onderwijs gaat om aansluiting bij het diploma Vakbekwaam Schoolleider en voldoet daarbij aan de vereisten van het schoolleidersregister voor herregistratie. Voor deelnemers met een achtergrond in de kinderopvang gaat het om deelnemers met een opleiding op bachelor niveau (bijvoorbeeld Pedagogisch Management Kinderopvang).

Inhoud programma
De inhoud van het programma is gericht op het ontwikkelen van een visie en het ontwerpen en vormgeven van verschillende variaties van een Integraal Kindcentrum. Rode draad is het ontwerpen van een ondernemingsplan waarbij de context van het kindcentrum centraal staat. Persoonlijk (onderwijs)kundig leiderschap geeft vorm aan dit ontwikkelingsplan vanuit: visie op pedagogische ontwikkelingen; doorgaande leerlijnen; passende organisatievormen; samenstelling van een multidisciplinair team en de benodigde kennis en inzichten in wet- en regelgeving binnen de verschillende betrokken branches.

De opleiding bestaat uit de volgende kernthema’s:

  • Wat is een Integraal Kindcentrum en wat zijn de relevante ontwikkelingen;
  • Verdieping van het inhoudelijk concept en een strategische verkenning;
  • Leidinggeven aan personeel;
  • Persoonlijk leiderschap in het veranderproces;
  • Organisatie en bedrijfsvoering;
  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan maken.

Studietijd
De opleiding omvat acht dagen binnen een schooljaar en omvat 192 uur studietijd. Hiervan is 60 uur contacttijd in de vorm van inhoudelijke studiedagen met een vaste leergroep. De overige tijd wordt besteed aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en het maken van het eindwerkstuk.

Diploma
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Leidinggevende Integraal Kindcentrum. Hiermee kun je je herregistreren bij het Schoolleidersregister PO.

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up