Selecteer een pagina

Masterclass Organisatie en Cultuur

Organisatie en cultuur als verbindende factor
In deze boeiende Masterclass kijkt u, als schoolleider, vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie en de cultuur binnen uw eigen organisatie. U krijgt zicht op de verschillende diagnosemethoden om de cultuur van de organisatie te bepalen en leert u middels leiderschapsverandering een cultuurverandering te realiseren. Tijdens deze Masterclass koppelt u de actuele theorie aan de praktijk. Aan de hand van eigen casuïstiek worden de onderwerpen  gelijk naar de praktijk vertaald. Hierdoor is deze Masterclass bijzonder waardevol.

Allereerst is de organisatiecultuur zeer belangrijk voor het succesvol functioneren van een organisatie. U leert organisaties beter inrichten en direct invloed uitoefenen op het functioneren van uw eigen organisatie.

U bekijkt in deze masterclass de risicofactoren die het succes van een verandertraject beïnvloeden. Denk hierbij aan de mate van vertrouwen in het management en de heersende cultuur.

Ook wordt de samenhang tussen het type organisatie, de kerntaken, de kernwaarden, de cultuur en het gedrag behandeld. Cultuurtypologieën zijn geen doel op zich, maar zijn een afgeleide van de kern(-taken) van een bepaald type organisatie; er moet een passende cultuur opgebouwd worden bij een instelling, die ‘veiligheid’ en/of ‘zorg’ als kerntaak heeft.

Bovendien zal een cultuur onder spanning staan in periodes waarin veranderd wordt of wanneer er saneringen plaatsvinden. Het is dan zaak om de organisatiecultuur, gedragen door de dominante waarden in de organisatie, te herdefiniëren en om de juiste (HR)-instrumenten en methoden in te zetten om de gewenste cultuurverandering in gang te zetten. De interventies die hiervoor nodig zijn, behoren tot de gereedschapskist van de integrale verandermanager waartoe deze masterclass (mede) opleidt.

Verder is leiderschapsgedrag is ook een goede afspiegeling van de cultuur. Leiders domineren in sterke mate de cultuur (-kenmerken), en zijn daardoor ook degenen die de aanzet kunnen geven tot een cultuurverandering. Type leiderschap en type cultuur zullen op elkaar afgestemd moeten worden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Perspectieven op cultuur en organisaties
• Cultuur als identiteit van de organisatie
• Collectief gedrag en leerproces
• Cultuurdiagnoses en cultuurmodellen
• De inzet van cultuurscans
• Diagnosemethoden en toepasbaarheid van cultuurtypologieën
• Cultuurveranderingsproces van een organisatie
• Effectief leiderschap bij cultuurverandering
• Rol van change agents
• Psychosociale aspecten bij cultuurverandering

Leerdoelen
Na het volgen van de lessen, het bestuderen van de theorie en het maken van de opdrachten kunt u:

  1. onderzoeken wat de betekenis en waarde is van diverse basisconcepten en perspectieven van cultuur in organisaties.
  2. formuleren welke strategische belangen samenhangen met de organisatiecultuur.
  3. beoordelen wat de waarde en betekenis kan zijn van cultuurassessment en cultuurtypologieën in relatie tot hedendaagse organisaties, die beïnvloed worden door ICT, compliance en affaires.
  4. een logische verbinding leggen tussen (synthetiseren van) cultuur, kernwaarden en gedrag.
  5. een logische verbinding leggen tussen (synthetiseren van) leiders/oprichters, groepsdynamiek, organisatiekenmerken en cultuur.
  6. formuleren wat de meest effectieve interventies zijn gericht op beoogde cultuurveranderingen.

Diploma
De Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een concreet en toepasbaar strategisch plan voor uw organisatie. Behaalt u hiervoor een voldoende, dan ontvangt u het diploma ‘Masterclass Organisatie en Cultuur’ van NCOI University of Business Studies.

Praktische informatie
• Duur van de opleiding: 3 maanden
• Varianten: Avond, dag, zaterdag
– Dag: 4 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
– Avond: 8 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
• E-learning: leren met begeleiding en contact op afstand

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up