Selecteer een pagina

Ontwikkeltraject Directeur IKC

Dit ontwikkeltraject is voor schoolleiders PO en managers kinderopvang die zich willen ontwikkelen tot Directeur Integraal Kindcentrum (IKC). Onderwijsorganisaties en de context waarbinnen zij opereren, zijn voortdurend in ontwikkeling en beweging. Denk aan politieke, sociaal- economische en demografische ontwikkelingen.
Goed kunnen anticiperen op een veranderende omgeving vraagt om een heldere, toekomstbestendige onderwijsvisie en om sterk leiderschap van een directeur IKC. Als directeur IKC geeft u immers handen en voeten aan de maatschappelijke opdracht om vorm te geven aan goed onderwijs, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.
In dit ontwikkeltraject versterkt u uw competenties die nodig zijn om een IKC succesvol te leiden. De belangrijkste competenties zijn weergegeven in het competentieprofiel  Directeur IKC. U ontwikkelt een krachtige visie op het IKC en vertaalt dit naar uw locatie(s) en een succesvolle implementatie. U leert hoe u dit doet in verbinding met uw team, bestuur en omgeving buiten de school.

Opbouw van het programma
Het ontwikkeltraject bestaat uit:

• startgesprek;
• ontwikkelingsgerichte meting (Smart Affiniteitenmeting) met terugkoppeling in een persoonlijk gesprek;
• ‘kick-off’ bijeenkomst;
• zeven bijeenkomsten van een hele dag;
• drie tussentijdse bijeenkomsten van 2 uur in een Community of Learning (COL);
• e-coaching;
• presentatie tijdens een ‘kick-af’ bijeenkomst;

De thema’s die aan bod komen
1. Visie op IKC
2. Sturen op processen
3. Dienstverlening en innovatie
4. Leiderschap en communicatie
5. Teamontwikkeling
6. Proces van veranderen
7. Bedrijfsvoering en financiën

Relevante theorie en uw praktijk gaan hand in hand. Bij iedere bijeenkomst horen voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. In de COL wordt op methodische wijze gewerkt aan persoonlijke leervragen. Zelfbewustzijn (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat doe ik?) staat hierbij centraal. Reflectie en ‘blijven leren’ is een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject.

Toetsing
Voor het succesvol afronden van het ontwikkeltraject bouwt u aan een portfolio dat bestaat uit een persoonlijk leerverslag en een uitgebreid businessplan, inclusief een presentatie. De volgende onderdelen worden door Smart Group beoordeeld:
1. Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten
2. Businessplan
3. Presentatie Businessplan
4. Leerverslag
5. Aanwezigheid op themadagen en COL (absentie max. 8 uur)
6. Literatuurlijst
7. Peer-feedback Businessplan collega

Omvang
Dit ontwikkeltraject heeft een omvang van 10 EC, waarbij 1 EC gelijk staat aan een studielast van 28 uur. Het ontwikkeltraject beslaat een periode van circa 10 maanden.
Deze studielast omvat de uren van de bijeenkomsten en de huiswerkopdrachten.

Assessoren, trainers en coaches
Een aantal assessoren van Smart Group zullen de Smart Affiniteitenmeting terugkoppelen. De themadagen worden verzorgd door twee organisatieadviseurs van de Smart Group. Daarnaast zullen stafmedewerkers van uw organisatie een rol vervullen tijdens de themadagen.

Toelatingseisen
U heeft een vooropleiding op ten minste HBO-niveau en u bent werkzaam als schoolleider PO of manager kinderopvang. U wilt zich ontwikkelen tot directeur IKC.

Diploma
Na afloop van het ontwikkeltraject ontvangt u het certificaat Directeur IKC van Smart Group. Dit certificaat kunt u gebruiken voor uw herregistratie via het Schoolleidersregister PO.

Smart Group Consulting KOV BV

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up