Selecteer een pagina

Waardering Professionele Ontwikkeling

EVC Centrum Vigor
Sinds 2000 is EVC Centrum Vigor actief als onafhankelijke EVC-aanbieder. De missie van Vigor is om mensen in hun kracht te zetten en hen zo de mogelijkheid te bieden om hun eigen toekomst vorm te geven.
Vigor zet professionele beoordelaars in om alle ervaring en kennis van kandidaten in kaart te brengen.

Waardering en validering van uw professionele ontwikkeling
Wat is uw volgende stap na de registratie bij het Schoolleidersregister PO? Vigor helpt u hierbij en biedt optimale ondersteuning bij het vormgeven van een persoonlijk ontwikkelplan, bij de ontwikkeling in de werksituatie en het opstellen van het portfolio. Vigor zorgt door een aan de EVC-methodiek ontleende aanpak voor onafhankelijke ondersteuning en waardering van formeel en informeel leren en daarmee voor herregistratie bij het Schoolleidersregister.

Ontzorgende aanpak door ondersteuning en begeleiding
Het uitgangspunt voor de aanpak van de herregistratie is dat u al eerder een EVC-traject heeft afgerond. Indien u niet eerder een EVC-traject heeft doorlopen, vindt een uitgebreider voortraject plaats volgens dezelfde kaders van een EVC-procedure van Vigor.
Aan het begin van uw traject wijst Vigor een begeleider aan u toe. De begeleider bepaalt met u binnen welk termijn het nieuwe onderzoek voor herregistratie zal plaatsvinden en welke thema’s u daarbij centraal wil stellen. Tijdens de voortgang blijft de begeleider een klankbord en eventueel een coach voor u. Bovendien monitort de begeleider het voortgangsproces, zodat u vanaf het begin ontzorgd blijft.

Opzet Programma

1. Intake en persoonlijke ontwikkelplan (POP)
In het startgesprek wordt de aanzet voor een ontwikkelplan opgesteld. De door het Schoolleidersregister aangereikte professionaliseringsthema’s vormen daarbij een aanknopingspunt. Ook wordt gebruik gemaakt van uw eerdere EVC-rapportage en ambities.

2. Ontwikkeling in de werksituatie
Er zijn vele wegen naar herregistratie. Iedereen leert iedere dag wel iets bij. Iedere keer als er een uitdaging op uw pad komt, heeft dit effect op uw ontwikkeling. Dat heet bij Vigor ‘ontwikkeling in de werksituatie. De taak van Vigor is om uw ontwikkeling te borgen en waar nodig gericht te sturen. Daarbij helpt de begeleider. In de eerste plaats door met u afspraken te maken over waar uw prioriteiten liggen en door de voortgang te monitoren.
De begeleider stelt kant en klare formulieren beschikbaar die u helpen bij het opstellen van de vereiste portfoliodocumentatie.

3. Valideringsonderzoek
Het valideringsonderzoek heeft dezelfde vorm als het EVC-onderzoek van Vigor. Dat wil zeggen dat twee deskundigen bij u langs komen om uw unieke ervaringen en ontwikkeling door te spreken. Zij hebben de opdracht om zoveel mogelijk van uw ontwikkeling in beeld te brengen en deze te vertalen naar de gekozen professionaliseringsthema’s en naar wat dit betekent voor uw beroepscompetenties. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat zij zichtbaar maken en verantwoorden waarin u zich significant en professioneel heeft ontwikkeld.

4. Certificering en herregistratie
Tot slot zal per thema een certificaat worden verstrekt dat het Schoolleidersregister PO accepteert voor de herregistratie.

Doorlooptijd en planning
De doorlooptijd is zo lang als uw wenst. Dit kan al direct bij de uitreiking van uw EVC-rapport zijn als u al klant van Vigor bent. Dan is de uitreiking ook direct de start van de herregistratie. De doorlooptijd is dan vier jaar.
Mocht u zich enkele maanden voorafgaand aan uw herregistratie bij ons melden, houdt u er dan rekening mee dat Vigor een doorlooptijd van minimaal drie maanden nodig heeft.

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up