Selecteer een pagina

World Teacher schoolleider

Programmabeschrijving World Teacher – schoolleider

World TeacherHet Edukans programma World Teacher biedt schoolleiders de gelegenheid om – na een intensieve voorbereiding bestaande uit 3 trainingsdagen, het bestuderen van literatuur en het voorbereiden van workshops – 14 dagen intensief samen te werken met collega’s uit Kenia, Oeganda, Malawi, Ghana, Ethiopië, Suriname of India. Het project wordt afgesloten met een 4e trainingsdag waarin evaluatie centraal staat. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Ethiopië heeft aangetoond dat de methode effectief is.

In dit programma worden de krachtigste vormen van leren gebruikt. Er vindt ontmoeting plaats met collega’s van andere culturele achtergronden waarin pedagogische en onderwijskundige visies worden uitgewisseld. Daarnaast verzorgen schoolleiders workshops aan andere schoolleiders, besturen en docenten van lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden over professioneel, pedagogisch en educatief leiderschap, ‘teameffectiveness’ en teamopbouw. Ook maken schoolleiders kennis met het maken van korte en langere termijnplannen en changemanagement.
Workshops worden afgewisseld met het coachen van collega’s on the job.

Professionals leren zo van en met elkaar. Als dat leren letterlijk over grenzen gaat, blijkt de impact groot. Door samen met collega’s in een andere cultuur te werken aan goed onderwijs en aan de professionele ontwikkeling van docenten en schoolleiders, ontstaat een intensief, maar ook ingrijpend leerproces tot op biografie-niveau. Schoolleiders verwerven een dieper inzicht in het eigen beroep, hun persoonlijk leiderschap, de betekenis van wereldburgerschap en het eigen functioneren als schoolleider en coach. Verwacht wordt dat deelnemers in staat zijn om vanuit een onderzoekende houding en analyse van de onderwijssituatie in het ontwikkelingsland een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en toepassen van gezamenlijk ontwikkelde ideeën.

De pedagogische context verschilt per cultuur.  De wijze waarop met leerlingen wordt omgegaan in onderwijssituaties (slaan of niet slaan, uitdagen kritisch te zijn, leren vragen stellen, etc.) roept talloze ethische, sociaal culturele en pedagogische vragen op en doet een beroep op het oordeelsvermogen van de deelnemer. Communiceren hierover met leraren, ouders en de gemeenschap vraagt om het vermogen je kwetsbaar op te stellen en te relativeren. In een dergelijke interculturele dialoog moet de deelnemer in staat zijn eigen gedachten goed onder woorden te brengen en open te staan voor keuzes in een andere cultuur. De Nederlandse schoolleider doet zo existentiële leerervaringen op die leiden tot een versterkt inzicht in de relatie tussen cultuur en onderwijs. Schoolleiders leren te reflecteren  op vrijwel alle facetten van het eigen leiderschap in een westerse cultuur.

Dit project voor schoolleiders wordt in bijna alle gevallen uitgevoerd samen met docenten en soms met aanstaande docenten. In groepen van 15 tot 40 deelnemers (schoolleiders, docenten en a.s. docenten) worden een aantal scholen gedurende 14 dagen bezocht. Wederzijds leren is een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat ook de schoolleiders in het ontwikkelingsland vergelijkbare leerprocessen doormaken. Onderwijs is in deze landen nog meer dan in het westen dé poort naar een ontwikkelde en succesvolle samenleving. Deelnemende schoolleiders dragen door dit project bij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Daarmee ervaren zij zelf wereldburgerschap. Het programma is zodanig georganiseerd dat elke deelnemende schoolleider de linking pin is naar haar of zijn school. Verwacht wordt dat er in de eigen school een beweging op gang wordt gebracht gericht op burgerschap en wereldburgerschap.
Door middel van een proces systematische reflectie en evaluatie tijdens het gehele project (trainingen, zelfstudie en voorbereiding, reis naar het ontwikkelingsland en werken met collegae, terugkomdag en afsluiting) wordt inhoud en vorm gegeven aan een persoonlijke leercyclus. Deze cyclus is o.a. gericht op het slaan van bruggen tussen verwachtingen, visie en praktijk, het oplossen van problemen in een nieuwe complexe context. Ook leert de deelnemer de eigen verwachtingen en ideeën met betrekking tot leiding geven aan een team op vrijwel alle facetten van school-zijn te heroverwegen en te herzien.

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up