Schoolleiders professionaliseren voor het primair onderwijs

Schoolleiders zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat hoe beter de schoolleider is, hoe beter de leerresultaten op school zijn. Als een slechte school een goede schoolleider aantrekt, verbetert de kwaliteit van het onderwijs binnen een paar jaar.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de samenleving gaan steeds sneller. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, voorschoolse educatie, taalontwikkeling. De directeur heeft op school een voortrekkersrol om de veranderingen waar de school mee te maken krijgt op een goede manier binnen te brengen. Ieder maatschappelijk probleem komt op het bordje van de schoolleider terecht. Het is dus belangrijk dat ook de directeur bijblijft in het vak.

Blijvende professionalisering
Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) registreert u zich iedere vier jaar opnieuw. Met deze herregistratie laat u zien dat u zich blijft professionaliseren.

Welke professionaliseringsroute past u het best?
Na uw eerste registratie kiest u de professionaliseringsroute die het best bij u past. Afhankelijk van uw eigen praktijk en behoefte kunt u kiezen voor:

  • een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding
  • drie van de zeven professionaliseringsthema’s

Formeel en informeel leren
Gaat u aan de slag met de professionaliseringsthema´s? Kies dan drie thema’s om u binnen een periode van vier jaar verder in te ontwikkelen. Dat kan op twee manieren:

  • via formeel leren: u volgt een gecertificeerd formeel aanbod waarmee u professionaliseringsthema’s of deelthema’s kunt afronden. Op deze website vind u een overzicht van het gecertificeerde aanbod.
  • via informeel leren: u zet andere leerervaringen in, bijvoorbeeld uit uw eigen praktijk op school.

Wilt u meer informatie? Ga naar de website van het Schoolleidersregister PO.

Zoek het aanbod dat bij uw professionalisering past:

Scroll Up