به طور گسترده ای کارخانه توپ کارآمد برای سنگ آهن است