اندازه طبیعی سنگ آهک مورد استفاده برای تولید سیمان