موتور دیزل میکرو طلای باریت با استفاده از تجهیزات ارتعاش ارتعاش